Gizlilik Politikamız

Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ), yatırımcılarının/müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları içeren politikayı benimsemiştir:

Yatırımcılarımızdan/Müşterilerimizden yalnızca ürün/hizmet başvuruları ile ilgili hizmet sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri ve mevzuat gereği temin edilmesi zorunlu bilgileri talep ederiz.

 • Emlak VKŞ olarak öncelikle; kira sertifikası ihracı işlemlerine aracılık hizmetleri tahtında her türlü işlemlerin/ilişkilerin/hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi; yine Şirketimiz ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkiler, yeni ürünlerin ve hizmetlerin sunulması, ilişkili taraf memnuniyetinin sağlanması ve daha iyi hizmet verilebilmesinin sağlanması; Şirketimiz ile aranızdaki hukuki ve sair her türlü ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, Şirketimizin mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mevzuat uyarınca Şirketimizin gerçekleştirebileceği bilcümle işlemlerinde ve yine mevzuat ve sözleşmesel ilişkiler uyarınca Şirketimize yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla müşterilerimizin kişisel verilerini işleyeceğimizi belirtmek isteriz.
 • Sitemizi ziyaretinizde şahsi bilgi verdiğiniz takdirde, (adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) bu bilgiler, yasal zorunluluk/yükümlülük bulunmadığı sürece, sizin bilginiz veya onayınız olmadan üçüncü şahıslara verilmeyecektir. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

Yatırımcılarımızın/müşterilerimizin Emlak VKŞ’nin her türlü ilişkili tarafları üzerinden alınan veya www.emlakkatilimvks.com.tr adresi üzerinden girişi yapılan bilgilerinin güvenlik ve gizliliğini korumak amacıyla Emlak Varlık Kiralama A.Ş.'nin sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır.

 • Şirketimiz, hizmet aldığı kuruluşların, Şirketimiz gizlilik ve güvenlik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.

Yatırımcılarımızın/müşterilerimizin www.emlakkatilimvks.com.tr adresine ürün/hizmet başvurusu ve/veya bilgi güncellemek amacıyla girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.

Yatırımcılarımızın/müşterilerimizin Şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Emlak VKŞ personeli de dâhil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler yatırımcılarımızın/müşterilerimizin bilgi ve onayı dışında ya da ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz yalnızca bu internet sitesinde ve Şirketimizin diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerli olup, sitemizde linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Söz konusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Gerek www.emlakkatilimvks.com.tr 'de linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, tümüyle kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Emlak VKŞ tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Emlak VKŞ; www.emlakkatilimvks.com.tr adresi üzerinden reklam, banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.

Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

İnternet sitemize giriş yapmakla aşağıda belirtilen şartları kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş olursunuz.

 • Şirketimiz internet sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler sadece bilgi ve gösterge amaçlı olup, hiçbir şekil veya surette alış, satış ve sair herhangi işlem ya da sözleşme yapma teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Şirketimiz, bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluğunu, tamlığını ve yeterliliğini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu bulunmamaktadır. Bu nedenle yatırımcılarımızın/müşterilerimizin, bu internet sitesinden elde edilen bilgi/görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri/ettirmeleri önerilmektedir. Yatırımcılarımızın/müşterilerimizin, bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk tamamen kendilerine ait olup bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Şirketimiz çalışanlarının ve danışmanlarının, internet sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Şirketimiz ve/veya çalışanları, hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamazlar.
 • Şirketimiz; internet sitesindeki bilgilerle ilgili, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, devir ve temlik edilebilirlik, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Emlak VKŞ’ye aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Emlak VKŞ’nin yazılı iznini almaksızın, bu internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
 • Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Emlak VKŞ bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • Emlak VKŞ, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmaya veya ihbara gerek olmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.
 • Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
 • Yatırımcının/müşterinin, Şirketimiz internet sitesine girmesi veya internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.
 • Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.